LIKWIDACJA SKLEPU Szkolenie i Wychowanie Sklep dla Psow Katalog Kynologiczny Forum Dyskusyjne Encyklopedia Ras Psow Blog o Psach


Skąd wiesz o sklepie mampsa.pl ?


Pierwszy numer po wakacjach !


Baw się poprzez animaloterapię
od Wydawnictwa Impuls

Dogoterapia i terapia z psem

Cena:22.00
Produkt niedostępny
Zapytaj o ten produkt | drukuj opis
OPIS

Publikacja, która w czytelny sposób pokazuje jak wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę. Książka zawiera 22 przykładowe scenariusze zajęć z udziałem zwierząt. W publikacji znajdziecie również siedem konkursów organizowanych w ramach zajęć z animaloterapii oraz dwie inscenizacje. Powstała na bazie doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacja Ama Canem.

SPIS TREŚCI

Kilka słów o animaloterapii
Czym jest animaloterapia?
Jakie zwierzęta wykorzystuje się w animaloterapii?
Dla kogo są przeznaczone zajęcia animaloterapii?
Cele animaloterapii
Metody, formy i zasady pracy wykorzystywane podczas zabaw i ćwiczeń z udziałem zwierząt

Wybrane rodzaje animaloterapii
Gdzie można prowadzić pracę terapeutyczną z udziałem zwierząt?
Poznajemy siebie poprzez zabawy i ćwiczenia zmysłowe
Ćwiczenia i zabawy z udziałem zwierząt rozwijające i usprawniające funkcje percepcyjne
Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa
Percepcja i pamięć słuchowa
Zabawy i ćwiczenia wrażliwości słuchowej

Zabawy i ćwiczenia rytmizujące oraz z zakresu koordynacji słuchowo-ruchowej z udziałem zwierząt
Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny, analizę i syntezę słuchową
Zabawy i ćwiczenia doskonalące pamięć słuchową i słowną
Mowa i myślenie (zabawy usprawniające aparat mowy, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy werbalne)
Rozwój mowy dziecka
Przykładowe ćwiczenia oddechowe wykonywane podczas spotkań ze zwierzętami
Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do mówienia i usprawniające aparat mowy

Zabawy i ćwiczenia warg i języka
Zabawy i ćwiczenia podniebienia miękkiego i wzmacnianie pierścienia zwierającego gardło
Zestaw ćwiczeń ruchów szczęki dolnej
Zabawy i ćwiczenia prawidłowego połykania
Zabawy i ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie prowadzone z udziałem zwierząt
Ćwiczenia rozwijające i wzbogacające słownik dziecka, pamięć słowną oraz umiejętność samodzielnego wypowiadania się
Przykładowe zabawy i ćwiczenia zmierzające do rozwoju oraz usprawniania funkcji psychomotorycznych z udziałem zwierząt

Ćwiczenia i zabawy w zakresie sprawności motorycznej
Zabawy ruchowe
Motoryka duża
Przykładowe zabawy i ćwiczenia motoryki dużej
Motoryka mała
Przykładowe zabawy i ćwiczenia motoryki małej
Zabawy z zakresu orientacji przestrzennej i kierunkowej
Przykładowe scenariusze zajęć z udziałem zwierząt
Temat: Zmysły – świat oczami psa i człowieka
Temat: W świecie dźwięków – zabawy dźwiękonaśladowcze
Temat: Zabawy buzi i języka – zabawy logopedyczne z psem
Temat: Wyszukiwanie części ciała psa – zabawy słuchowe

Przykładowe konkursy organizowane w ramach zajęć animaloterapii
Bezpieczne zabawy ze zwierzętami

Cena:22.00